Methoden

Wij hanteren dezelfde methoden en hebben dezelfde kerndoelen als het basisonderwijs; een wettelijke verplichting. We hebben een aantal nieuwe methoden aangeschaft;  "Veilig in stapjes", voor het aanvankelijk leesproces, "Taal in Beeld" en "Spelling in Beeld". Het vak Taal bestaat uit de twee onderdelen: Taal en Spelling. Taal bevat de domeinen: spreken en luisteren, taalbeschouwing, woordenschat en stellen. Bij Spelling gaat het om het correct kunnen schrijven van woorden. Hiervoor worden specifieke spellingsregels aangeleerd.  

De methode Taal in beeld en Spelling in beeld is een taalmethode voor de groepen 4 t/m 8. De methode bestaat uit folio materiaal aangevuld met de digitale leerkrachtassistent, leerling software voor zowel spelling als woordenschat.

We gebruiken de rekenmethode “Wizwijs”, ook deze methode maakt gebruik van de digitale leerkrachtassistent en de leerlingsoftware, waar hetgeen aangeboden is nogmaals geoefend kan worden en bestaat heeft o.a. uit automatiseeroefeningen.

Voor sociale vaardigheid wordt de methode “Kinderen en hun sociale talenten” gebruikt.

Voor de groepen 3 en 4 is gekozen voor de methode De Zaken 3-4, dit is een wereld oriënterendpakket aan lessen. De methode bestaat uit digibordlessen en de verwerking kan op papier of digitaal.

Deze methode sluit naadloos aan op de methoden die gebruikt worden in groep 5 t/m 8.

De methode voor de groepen 5 t/m 8 bestaat uit de onderdelen natuurzaken, wereldzaken en tijdzaken, ook hierbij wordt gebruik gemaakt van het digibord.

In januari 2019 wordt de Methode “Estafette”, een voortgezet technisch leesmethode voor groep 4 t/m 8 vernieuwd (editie 3).

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies