Overige adressen

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Groningen 

Leonard Springerlaan 39

Postbus 744

9700 AS Groningen

050-368 8800

Contactpersoon voor onze school is mevr. B. Kamminga

 

Inspecteur van het Onderwijs

Voor vragen over onderwijs:

0800-8051

info@owinsp.nl  en www.onderwijsinspectie.nl


Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, discriminatie, extremisme, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, belt u met de vertrouwensinspectie:

0900-111 3111  (kantooruren)


Het algemeen telefoonnummer van de onderwijs inspectie;

088-669 6000

Postbus 120

8900 AC Leeuwarden

 

Publieksinformatie

Postbus 51  tel 0800-8051

 

Schoolarts/jeugdarts

Evelien Klijnstra, evelien.klijnstra@ggd.groningen.nl

Doktersassistent Ingeborg Hofker, ingeborg.hofker@ggd.groningen.nl  

Hanzeplein 120

97 13 GW Groningen

tel.: 050-367 4000

 

Website en contactgegevens samenwerkingsverband

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl
 

Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs:

telefoon:         050 - 520 9120 (voor CvA én CI)

mail CvA:        info@cvagroningen.nl

mail CI:           info@cigroningen.nl

Postadres:      Postbus 8061, 9702 KB te Groningen

 

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01

Postadres:      Postbus 138, 9640 AC Veendam

Management: Roel Weener en Marjet Westerhoff

Telefoon:        06-1206 0863 en 06-2755 7709

E-mail:            roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com

Website:         www.passendonderwijsgroningen.nl

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies