Overige adressen

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Groningen 

Leonard Springerlaan 39

Postbus 744

9700 AS Groningen

050-321 0300

Contactpersoon voor onze school is mevr. B. Kamminga

 

Inspecteur van het Onderwijs

Voor vragen over onderwijs:

0800-8051

info@owinsp.nl  en www.onderwijsinspectie.nl


Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, discriminatie, extremisme, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, belt u met de vertrouwensinspectie:

0900-111 3111  (kantooruren)


Het algemeen telefoonnummer van de onderwijs inspectie;

088-669 6000

Postbus 120

8900 AC Leeuwarden

 

Publieksinformatie

Postbus 51  tel 0800-8051

 

Schoolarts/jeugdarts

Hanzeplein 120

9713 GW Groningen

tel.: 050-367 4000

 

Website en contactgegevens samenwerkingsverband

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs. Voor vragen kunt u gebruik maken van de gratis helpdesk. Deze is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via de mail helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl bereikbaar. 

 

Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs:

telefoon:         050 - 520 9120 (voor CvA én CI)

mail CvA:        info@cvagroningen.nl

mail CI:           info@cigroningen.nl

Postadres:      Postbus 8061, 9702 KB te Groningen

 

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01

Postadres:      Postbus 138, 9640 AC Veendam

Management: Roel Weener en Marjet Westerhoff

Telefoon:        06-1206 0863 en 06-2755 7709

E-mail:            roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com

Website:         www.passendonderwijsgroningen.nl

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies