Methoden

Wij hanteren dezelfde methoden en hebben dezelfde kerndoelen als het basisonderwijs; een wettelijke verplichting. Voor het aanvankelijk leesproces hanteren we “Veilig leren lezen” (de Kim versie). Voor het voortgezet lezen “Estafette” (editie 3). Voor begrijpend lezen hanteren we Nieuwsbegrip XL. We leren kinderen verdiept te lezen met ‘rijke teksten’ die aansluiten bij het thema in de groep. Hierdoor breiden we de woordenschat uit en krijgen kinderen meer tekstbegrip. Dit doen we door middel van “Closereading”.

De huidige methode voor Taal is “Taal in Beeld” en “Spelling in Beeld”.  Het vak Taal bestaat uit de twee onderdelen: Taal en Spelling. Taal bevat de domeinen: spreken en luisteren, taalbeschouwing, woordenschat en stellen. Bij Spelling gaat het om het correct kunnen schrijven van woorden. Hiervoor worden specifieke spellingsregels aangeleerd. De methode Taal in beeld en Spelling in beeld is een taalmethode voor de groepen 4 t/m 8.

Voor digitale geletterdheid zijn we in schooljaar 2022-2023 gestart met de methode Basicly. Waar 4 van 21e eeuwse vaardigheden; computational thinking, informatievaardigheden, mediawijsheid en ICT basisvaardigheden aan bod komen.

Voor rekenen gebruiken we de rekenmethode “Getal en Ruimte junior”. Voor automatiseeroefeningen worden Bareka en Junior Einstein gebruikt. Rekenroute wordt o.a. ingezet voor kinderen die extra oefening nodig hebben om hun nog niet behaalde rekendoelen alsnog te kunnen behalen.

Voor sociale vaardigheid en Burgerschap wordt de methode “Vreedzaam” gebruikt. Met behulp van ‘Zien’ brengen we in kaart wat de onderwijsbehoeften zijn ten aanzien van de sociale vaardigheden. ‘Zien’ zal vanaf schooljaar 2022-2023 ook gebruikt worden om de Monitor Sociale Veiligheid af te nemen.

Voor de groepen 3 en 4 is gekozen voor de methode De Zaken 3-4, dit is een wereld oriënterendpakket aan lessen. De methode bestaat uit digibordlessen, de verwerking kan op papier of digitaal. Deze methode sluit naadloos aan op de methoden die gebruikt worden in groep 5 t/m 8.

De methode voor de groepen 5 t/m 8 bestaat uit de onderdelen natuurzaken, wereldzaken en tijdzaken.

In schooljaar 2023-2024 wordt een nieuwe taal/spelling methode gekozen.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies