Schoolgids

Met de schoolgids willen we de ouders/verzorgers van onze leerlingen en andere belangstellenden informeren over de gang van zaken op onze school. U krijgt informatie over de visie en de doelstellingen van de school, over de manier waarop wij de kinderen les geven en hoe we met de kinderen omgaan.

Verder vindt u informatie over:

·      Schoolorganisatie en samenwerkingsverband

·      Passend Onderwijs en onze rol daarin

·      De kwaliteit van de school a.h.v. het actuele onderwijsinspectierapport.

·      Overzicht van vakanties en vrije dagen, schooltijden

·      Korte uitleg over toelating, begeleiding en schoolverlaten

·      Buitenschoolse activiteiten, sportdagen, etc.

·      Ouderbijdragen, contacten ouder en school, leerlingenvervoer, schoolverzuim.

·      Personeel, functies en taken.   

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies