Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring Openbaar Onderwijs Groningen

In deze Privacyverklaring van Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (verder te benoemen als Openbaar Onderwijs Groningen) leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt, wanneer de websites van Openbaar Onderwijs Groningen worden bezocht. Het cookiebeleid is hier onderdeel van.

Websites De verklaring is van toepassing op de corporate website (o2g2.nl), de websites van het primair -, voortgezet – en speciaal onderwijs en de bovenschoolse voorzieningen. Dit betekent onder meer dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op websites van derden die door middel van links met de websites van Openbaar Onderwijs Groep Groningen zijn verbonden.

Persoonsgegevens Openbaar Onderwijs Groningen gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om die binnenkomen via e-mail, via contactformulieren en de aanmeldmodule VO-school en verwerkt en bewaart deze in overeenstemming met de Wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanmeldportaal VO-scholen Op alle websites van Openbaar Onderwijs Groningen staat (een verwijzing naar) het aanmeldportaal voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling zich inschrijft voor een van onze voortgezet onderwijs scholen zijn wij vanuit de autoriteit persoonsgegevens verplicht verschillende gegevens van de leerling te bevragen. Waaronder BSN-nummer, kopie identiteitsbewijs, contactgegevens, gegevens vorige school en gegevens ouder(s)/verzorger(s). Delen De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens met ons heeft gedeeld. Deze zullen nooit met derden worden gedeeld, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft verleend of indien het wettelijk verplicht is.

Controle Bij het verstrekken van gegevens heeft u ook het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u deze gegevens inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u hiervoor een gespecificeerd verzoek sturen via info@o2g2.nl. Betreffen het persoonsgegevens die zijn verstrekt via het aanmeldportaal voortgezet onderwijs, dan kunt u deze middels de inlogcode inzien en wijzigen. Op 1 november van ieder kalenderjaar worden alle gegevens verwijderd. Wilt u de gegevens eerder laten verwijderen, dan kunt u een gericht verzoek sturen naar aanmeldingenvo@o2g2.nl.

Beveiliging Openbaar Onderwijs Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u desondanks het idee hebben dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@o2g2.nl.

 

COOKIEVERKLARING

Cookies Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de computer, telefoon of tablet zet op het moment dat de site bezocht wordt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen maken we gebruik van deze cookies, zoals omschreven staat in de cookieverklaring. Privacyverklaring Openbaar Onderwijs Groningen mei 2018

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies